O Klubie

Klub Przedsiębiorczych Wielkopolan WALOR to oficjalna nazwa nieformalnych spotkań ludzi, którzy z pasją chcą rozwijać w sobie ducha przedsiębiorczości, zwiększać efektywność prowadzonych przez siebie biznesów, kreować nowe przedsięwzięcia, wymieniać doświadczenia z innymi równie przedsiębiorczymi osobami, podzielającymi podobne przekonania. Łączy nas przekonanie o potrzebie promowania i wcielania wartości chrześcijańskich  w praktykę życia zawodowego, w działalności biznesowej i społecznej.

Deklaracja zasad klubowych wymienia kilka podstawowych wartości, zasad i przekonań podzielanych przez uczestników Klubu. Są to między innymi:

  • rozumienie i akceptacja wartości i zasad życia chrześcijańskiego, jako konstytutywnych i inspirujących w życiu i pracy przedsiębiorców,
  • przekonanie, że w życiu społecznym i gospodarczym powinny obowiązywać wolności i swobody w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i stowarzyszania się obywateli,
  • podkreślanie odpowiedzialności społecznej biznesu, jego roli w dziedzinie budowania solidarności wspólnotowej,
  • przekonanie o konieczności i wartości podejmowania działań w zakresie własnego rozwoju w różnych sferach życia zawodowego i osobistego.

Dopisz się do newslettera

* wymagane
Ilość osób zapisanych: 102

Na Facebooku